office@solar-zentrum.at

 

       

               

Sonce nas uči                          

 

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
 

Prof. Dipl.-Ing. Rudolf Jauschowetz, strokovnjak za solarno energijo

Ing. Werner Rauscher, pionir solarne tehnologije

 

Strokovnjak za solarne sisteme in tehnologijo = SOLARTEUR  izobraževalni program

Izraba sončne energije in njena tehnologija nam v Evropi letno zagotovita 1000 novih delovnih mest in hkrati potrebo po dodatnem, nujnem strokovnem izobraževanju za nov poklicni profil. Le to, je smiselno vključiti že v osnovne izobraževalne procese. Tako se izobražuje obstoječa delovna sila (področje montaže, delovodje, inženirje) v obliki dopolnilnega programa. Ta program je najprimernejši v sklopu tehnične šole, saj lahko pokriva oba področja (elektrotehniko in strojništvo), ki na ta način začetno stimulira trg, zadovolji trenutne potrebe uporabnikov in pripomore k hitrejši razpoznavnosti alternativnih virov energije na trgu.

 

Učni programi so se razvijali in izpopolnjevali v okviru evropskega programa -LEONARDO, ki so ga prijavile posamezne solarne šole oz. njihova medmrežja že od leta 1994 dalje. Tako je danes vsem solarnim šolam na voljo skupni, internacionalni in tržno usmerjeni  učni program. Prve SOLARTEUR - šole so bile ustanovljene na Dunaju, v Münchnu,  Stuttgartu in Münstru. V tem obdobju je bilo ustanovljeno še nadaljnjih 18 solarnih šol v Nemčiji, Avstriji, Grčiji, Italiji ter na Poljskem in Nizozemskem. V nastajanju pa so šole na Madžarskem, v Sloveniji in Kanadi. Visok standard in kvaliteta izjemnega izobraževalnega programa sta potrjeni s certifikatom renomiranega, ameriškega  ISPQ inštituta na Floridi.

 

Izobraževalni program „SOLARTEUR“, ki se opira na sorazmerju med teorijo in prakso, je leta 1993 razvil pionir solarne tehnologije inž. Werner Rauscher.  Princip učenja se glasi: “Z delom do hitrejšega dojemanja“, kot pravi pedagoški svetovalec prof. dipl.-inž. Rudolf Jauschowetz. Tako poteka praktični del izobraževanja na  učnih standardiziranih demonstracijskih napravah in v laboratorijih.

 

Obravnavana so naslednja strokovna podpodročja:

·        Sistemi izrabe sončne energije

·        Fotovoltaične naprave

·        Energija vetra

·        Toplotne črpalke

·        Biomasa

 

Ekološki marketing in trženje solarne tehnologije predstavljata prav tako del izobraževalnega načrta.

 

Cilj programa je prenesti novosti obrtniškega znanja na obrtnike-izvajalce. Absolvent naj bi za stranko reševal problem pridobivanja energije v celoti ter tako ponudil individualno načrtovanje in izvedel vse potrebne inštalacije. Na ta način ugodimo željam strank, ki temeljijo na principu: “Vse iz ene roke!“.

 

„Izobražujemo strokovne delavce“

Uporaba alternativnih virov energije zahteva povezovalno razmišljanje. Nove strukture 21.stoletja so prerasle srednjeveške običaje. Gospodarstvo brez meja zahteva tudi neomejeno sodelovanje različnih obrti. Sodelovanje med gospodarstvom, poklicnim izobraževanjem in znanostjo mora funkcionirati, kajti le tako je mogoče uspešno obvladati vse izzive človeštva, kot je bil npr. pristanek na Luno. Princip tega cehovskega razmišljanja je namreč uspešni   prenos fosilnih v obnovljive vire energije. Čas priganja!

 

SOLARTEUR ®

Za dobro izobraženega strokovnjaka obnovljivih virov energije je to zelo obetavna gospodarska veja, ki v prihodnosti zagotavlja veliko delovnih mest. Da bi gospodarstvu lahko ponudili zadostno število solarnih inštalaterjev pa je potrebno dopolnilno izobraževanje na področjih kot so električarji, inštalaterji ali predstavniki drugih sorodnih poklicev. Takšno strokovno izpopolnjevanje že obstoječih poklicnih profilov bo za mladino zanimivejše ter predstavlja vizijo modernega celostnega poklica, od načrtovalca do monterja naprav kot so  npr. toplotne črpalke, solarni, fotovoltaični in ogrevalni sistemi na biomaso, kakor tudi primerna optimizacija vseh naprav.

 

Pogoji izobraževanja

 

Z uvodnim testiranjem vseh zainteresiranih je bilo opravljeno preverjanje obstoječega osnovnega znanja iz področij  tehnike toplotnega ogrevanja oziroma elekrotehnike.

 

Učni moduli:

Osnove ogrevanja in elektrotehnike                                             60 učnih enot

      Ekološki marketing                                                                         20 učnih enot

      Strokovni modul 1 Solarni sistemi                                    40 učnih enot

      Strokovni modul 2 Fotovoltaične naprave                                    40 učnih enot

      Izbirni modul 3 Izkoriščanje biomase ali vodne črpalke  40 učnih enot

      Računalniški in simulacijski programi                                          20 učnih enot

      Skupaj                                                                                          220 učnih enot

Končni izpit s področja teorije in prakse s pridobitvijo certifikata.

 

Teoretsko znanje je lahko danes posredovano preko elektronskega „SOLARTEUR e-learning“ programa.

 

V nekaj čez 20 solarnih šolah v Evropi je bilo v zadnjem desetletju izobraženih več kot 3.000 SOLARTERJEV. To izobraževanje je internacionalno patentno zaščiteno in najmodernejša oblika izobraževanja „strokovnjakov iz področja alternativnih virov energije“, ki se nenehno aktualizira.

 

Kako nastane solarna šola?

 

Solarne šole pridobijo s strani lastnika licence posebno pravico zastopstva na tem področju:

 

1.Kontakt šole z lastnikom licence

2.Preverba trga na področju alternativnih virov energije (robni pogoji)

3.Predstavitvene informativne prireditve v šolah in inštitucijah

4.Lokalizacija moderne, tehnično opremljene šole na področju elektrotehnike,     inštalacijske tehnike  s pripadajočim šolskim zaledjem

5.Zagotavljanje kvalitete skozi evaluacijo drugih šolskih institucij

6.Izdelava ponudbe za celotni paket SOLARTEUR

7.Prikaz možnosti finaciranja

8.Pogodbene obveznosti implementacije SOLARTEUR-šole k obstoječi šolski opremi z demontracijskimi napravami, laboratoriji, “Train the Trainer” programi, učnimi programi, šolskimi učbeniki (skriptami), internacionalno zaščito blagovne znamke, integracijo SOLARTEUR-šole v medšolsko medmrežje vključno z internetno spletno stranjo (www.solarteur.net; www.solarteur.com )

 

„Energija prihodnosti“ z alternativnimi viri energie

Prost, obstojen, neodvisen gospodarski sistem je mogoče doseči samo z odcepitvijo od centralnega energetskega  sistema (olje in plin). Zaradi hitre porabe naftnih in plinskih rezerv, ki so pogojena  z apetiti Amerike, Kitajske in Indije bo cena nafte, ki trenutno znaša ca. EUR 55,--/sodu  najkasneje v 8-10 letih narasla na EUR 100,--/sodu. V tem primeru bo prav tako ogrevanje kakor tudi  vožnja z avtomobilom na naftni pogon v prihodnosti nemogoča!

 

Edina možnost v tem primeru je, da se izstopi iz CO2 proizvodnje fosilnih goriv ter na ta način ohrani okolje in modri planet tudi naslednjim generacijam. Prihodnost pripada decentraliziranim, neodvisnim energijskim sistemom, ki se opirajo na lokalne rezerve. Mesto Güssing je kot prvo, energijsko-neodvisno (malo) mesto Evrope (ca.4.400 prebivalcev) to dokazalo. Nastalo je preko 700 novih delovnih mest. Okraj Güssing pa bo v kratkem dokazal še nekaj: okraj, ki ima pribl. 27.000 prebivalcev je do sedaj uvažal plin, olje in ostala goriva v vrednosti 40 milionov EUR na leto. Denar, ki je bil namenjen tem virom je odtekal v tujino. Od sedaj pa bo celotni izkupiček porabe energije ostal v regiji. Ob tem narašča kupna moč, odpirajo se nova delovna mesta, ekološki turizem je v naraščanju (več kot 400 eko-turistov na teden!). Regija se je znašla v vlogi, ko sama določa o ceni energije. To je pritegnilo prenekatere vlagatelje, ki so realizirali več industrijskih projektov, kajti cena energije je tukaj neodvisna in tako ugodnejša od cene nafte na svetovnem trgu. Razlika je takoimenovana alternativna, lokalna subvencija za industrijo in obrtnike.

Ta regija leži na južnem Gradiščanskem, ki nima niti železniške, niti avtocestne povezave. Kljub temu je začela z aktivnim »krožnim gospodarjenjem«, ki mladini omogoča nove perspektive!

 

Direktor vodilne šole za solarterje v Münchnu, Willi Kirchensteiner, pravi:

„Nič ni tako močno, kot ideja, za katero je nastopil pravi čas!“

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Willkommen!

 

       Weiterbildung sichert Ihren Arbeitsplatz!